மணற்கேணி…

கற்பனைக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுக்கும்  முயற்சியில் என் முதல் பதிவு… தோண்ட தோண்ட திகட்டாமல் விவரங்களை வழங்கும் வலையுகம்  இந்த மணற்கேணியையும் நொடிப் பொழுதில் உருவாக்கி  விட்டது… அதன் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை…  தித்திக்கும் தமிழில் ஒரு நல்ல பதிவோடு மீண்டும் சந்திக்கிறேன்…

Advertisements